Samen geloven


"Samen geloven" staat boven onze kernwaarden. En dat is niet voor niets! Het geloof is voor ons namelijk de basis van al ons handelen en het fundament van ons onderwijs. We beginnen iedere dag op ons kindcentrum met God. Op dinsdag, woensdag en donderdag horen de kinderen een Bijbelverhaal. We gebruiken daarvoor de methode 'hoor het woord'. Samen geloven beperkt zich echter niet tot Bijbelverhalen, Psalmversjes aanleren of het houden van vieringen, maar doortrekt en stempelt ons hele onderwijs.

In ons identiteitsdocument beschrijven we onze Hervormd Gereformeerde identiteit als volgt. Op ons kindcentrum:

  • Brengen we kinderen kennis van de Bijbelse geschiedenis bij
  • Leren we kinderen dat ze in Adam verloren liggen
  • Leren we kinderen dat het noodzakelijk én mogelijk is om opnieuw geboren te worden en te geloven in de Heere Jezus Christus als de enige Weg van behoud
  • Wijzen we kinderen op hun verantwoordelijkheid om de Heere te zoeken en Hem te dienen
  • Leren we kinderen hoe ze God kunnen leren kennen
  • Leren we kinderen Wie God is en wat Hij doet als Vader, Zoon en Heilige Geest
  • Gaan we het gesprek aan met de kinderen over hoe je je leven als christen vorm geeft
  • Delen we onze persoonlijke geloofservaring
  • Proberen we kinderen te prikkelen om rentmeester te zijn, gerechtigheid te zoeken en te leven tot Gods eer