Ontdekken, leren, geloven

Op 'De Morgenster' werken we vanuit kernwaarden. Deze kernwaarden laten zien waar we voor staan en typeren zowel onze visie op opvang en onderwijs als de cultuur en sfeer op ons Kindcentrum. Op onze gevel staan de kernwaarden van IJsselrijk: ontdekken, leren en geloven. Vanuit de kernwaarden van IJsselrijk hebben we een verdere uitwerking gemaakt van de kernwaarden voor ons Kindcentrum; zodat ze voor iedereen op ons Kindcentrum duidelijk, praktisch en toepasbaar zijn. Deze kernwaarden zijn: veiligheid, verantwoordelijkheid en groei. Onze kernwaarden zijn fluïde: ze hebben met elkaar te maken en lopen in elkaar over.

Ontdekken heeft bijvoorbeeld alles te maken met groeien en leren. Leren gaat niet zonder veiligheid en verantwoordelijkheid en

voor een veilig klimaat zijn we allemaal verantwoordelijk.

Veiligheid, verantwoordelijk, groei


De kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en groei zijn voor de kinderen op Kindcentrum 'De Morgenster' onvermijdelijk aanwezig. Ze typeren waar het personeel op stuurt, ze benadrukken wat we op ons Kindcentrum belangrijk vinden. In ieder lokaal zijn de kernwaarden gevisualiseerd. En iedere groep maakt, naar aanleiding van de kernwaarden, zijn eigen regels

en afspraken. Deze zijn terug te vinden op de deuren van de lokalen. De kernwaarden laten zien wat we belangrijk vinden in ons onderwijs, maar vormen ook de kern van onze pedagogisch beleid.

Samen geloven

'Samen geloven' staat boven onze kernwaarden. En dat is niet voor niets! Het geloof is voor ons namelijk de basis van al ons handelen en het fundament van ons onderwijs. We beginnen iedere dag op ons Kindcentrum met God. Op dins- woens- en donderdag horen de kinderen een Bijbelverhaal. We gebruiken daarvoor de methode 'hoor het woord'. Samen geloven beperkt zich echter niet tot Bijbelverhalen, Psalmversjes aanleren of vieringen, maar doortrekt en stempelt ons hele onderwijs. Vandaar de positie van 'samen geloven' bóven onze kernwaarden. Verderop in deze jaarkalender kunt u meer lezen over onze identiteit.